purke

knurre imot, yte motvilje/motstand

Infinitiv
purke
Presens eintal
purkar
Presens fleirtal
purke
Preteritum eintal
purka
Preteritum fleirtal
purka
Perfektum eintal
purka
Imperativ eintal
purk!
Imperativ fleirtal
purkji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Bjørgulv Holen (28.08.2007)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen
Id fra gammalt system:
7242