præke (V)

preike
Sjå også préke (H).

D'æ 'kji så mykji 'an gjèri, men 'an æ fæl'e ti' præke!

Infinitiv
præke
Presens eintal
prækar
Presens fleirtal
præke
Preteritum eintal
præka
Preteritum fleirtal
præka
Perfektum eintal
præka
Imperativ eintal
præk!
Imperativ fleirtal
prækji!
Registrerings­grunn
Ulikt i Valle og Hylestad
Ordklasse
Verb
Vallemål / Hylestadmål
Vallemål
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Olav T. Åkre (2008)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (11.10.2005)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (26.09.2007)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (26.09.2007)
Id fra gammalt system:
5490