pintére

1) betale, verte dømd til utlegg økonomisk
2) få svi for

Infinitiv
pintére
Presens eintal
pintérar
Presens fleirtal
pintére
Preteritum eintal
pintéra
Preteritum fleirtal
pintéra
Perfektum eintal
pintéra
Imperativ eintal
pintér!
Imperativ fleirtal
pintéri!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Olav J. Rysstad
Registrert av:
Bjørgulv Holen (23.02.2007)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (04.01.2012)
Id fra gammalt system:
6432
Intern kommentar:
1) Olav J. Rysstad har ordet frå Eivind H. Berg. Holen: Sjekk transitivitet Forklåring 1) stod på eitt ark, nr. 2) på eit anna. Er dette same ord? Uansett må ein endre på forklåring 2, den er ikkje god.