paute

prege (lage dekor eller mønster i vått ler)

Infinitiv
paute
Presens eintal
pautar
Presens fleirtal
paute
Preteritum eintal
pauta
Preteritum fleirtal
pauta
Perfektum eintal
pauta
Imperativ eintal
paut!
Imperativ fleirtal
pauti!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (04.10.2015)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
13321