piple

1. kvitre (om fuglar)
2. bruka om person med ljost mål

Infinitiv
piple
Presens eintal
piplar
Presens fleirtal
pipla
Preteritum eintal
pipla
Preteritum fleirtal
pipla
Perfektum eintal
pipla
Imperativ eintal
pipl!
Imperativ fleirtal
pipli!
Registrerings­grunn
Annleis bruk / tyding
Ordklasse
Verb
Emne
Dyr , Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (14.01.2012)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (14.01.2012)
Id fra gammalt system:
10520