príme

tøyse, fantasere, ikkje seie heilt sant

Infinitiv
príme
Presens eintal
prímar
Presens fleirtal
príme
Preteritum eintal
príma
Preteritum fleirtal
príma
Perfektum eintal
príma
Imperativ eintal
prím!
Imperativ fleirtal
prími!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (29.11.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
3776