piltre (H)

småspringe
Sjå også filtre (V).

Infinitiv
piltre
Presens eintal
piltrar
Presens fleirtal
piltre
Preteritum eintal
piltra
Preteritum fleirtal
piltra
Perfektum eintal
piltra
Imperativ eintal
piltr!
Imperativ fleirtal
piltri!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Sigurd Brokke (18.07.2007)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (26.04.2013)
Id fra gammalt system:
6818