Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på Æ: 17 | Totalt: 15235 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check æ 'kji mei'

er død

Tòróv æ 'kji mei'.

check æblú

upassande oppførsel

Sòme kvendi æ æblúe.

check ækle

provosere, krangle, vere pågåande mot andre

Håvår å Torgrím ækla å kunna alli einast.

check æklen

kranglevoren, kverulant

D'æ inkji gama treffe dei som æ æklne, 'an var' alli kvitt'e da.

check ækre

grasvoll som tidlegare har vore åker

D'æ létt sjå kor hèv vòr a ækre, der æ gjinni slétt mæ a rein nest í.

check æle

når det tek til å sprengje ut brodd i maltkornet (ein lyt røre i det for å få jamn turking)

An lýt sjå etti så konni ælar passeleg.

check ære seg att'e

gjere ei teneste attende til nokon

Dei fléste vi' gjinni ære seg att'e fysst da hav'e fengje a tæniste. Eg vi' gjinni ære meg att'e itt eg hèv' fengje hjelp av aire.

check ærekjærsle

vere ærekjær

Det va' ærekjærsle at bakaran laut greie forsagden som va' níe tjug mæ brau.

check æretjóv'e

person som set ut ærekrenkjande utsegner om andre folk

Haddvår va' an fæl'e æretjóv'e, å va' stygg'e å vare fyri.

check ærevit

sterk ærekjensle

'An ha' så sårt a ærevit.

check æsl

ugrei person (vanskeleg å kome til med)

Hú va' a æsl mæ mannæ sí.

check æsle

1. lage til høygjev
Sjå også gjèv og gjève.
2. tenkje seg til, gjere seg klar til
Sjå også bère fyri.

1. Vi' dú bère fyri, så ska' èg æsle.
2. Òlâv ha' æsla seg ti' opp i Stavedalen.

check æsti greiu!

mildt kraftuttrykk om noko ein mislikar eller om noko som går dårleg

Det va' æsti greiu at eg sill' kaste bort níven i dag!

check ætta ti'

i slekt med

Æ dú ætta ti' 'enni Gró Håvårsdótter? Æ dú ætta ti' dessa oppi Bykle?

check ætteriv

lyte eller negativ eigenskap som er arveleg 

Tóre ha' a ætteriv, det va' nåkå mat'e 'u inkji tóldi.

check ættesvipi

likskap og særdrag i ei slekt

Eg kjend' 'an på ættesvipâ.

check æve út

slite ut til det er ubrukeleg; helst bruka om sko og klede

Desse skóne æ så góe gange mæ at eg lýt æve da út.