ækle

provosere, krangle, vere pågåande mot andre

Håvår å Torgrím ækla å kunna alli einast.

Infinitiv
ækle
Presens eintal
æklar
Presens fleirtal
ækle
Preteritum eintal
ækla
Preteritum fleirtal
ækla
Perfektum eintal
ækla
Imperativ eintal
ækl!
Imperativ fleirtal
ækli!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Personlege eigenskapar
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Gyro T. Homme / Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (08.12.2016)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
14505