Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på M: 84 | Totalt: 2708 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check magge í seg

stappe i seg mykje mat
Sjå også magge og maggelèg'e.

'An æ fæl'e ti' magge í seg fysst 'an sjalar si.

close make ihóp

høve godt saman (om to personar; i ekteskap, kameratskap, i arbeid osv)

check make opp

"friske opp att" skispor (til td snarefangst)

Eg varte sendt'e ti' å make opp snòrelínâ då det ha' kåme så mykji snjór'e om nóttí.

check make seg opp

hisse seg opp, irritere seg

Haddvår maka seg så opp ive fræsingjí mæ mopéda i hægó.

check maksle seg ti'

slite hardt fysisk

D'æ stundom an lýt maksle seg ti' mei' 'ell an hèv' godt av.

close male n'í / male 'pí

ha passeleg med kaffi (male kaffi) opp i kaffikjelen når ein kokar kaffi
Sjå også male.

close malts mæli

ca 50 l øl av ei halv tønne korn

check mane av

verte brattare (under vassflata)

Hèr vi' mi setje nèt, for hèra manar det av. Det æ 'kji adde som vi' setje nèt dèr det manar âv.

check maske í seg

ete fort og mykje, stappe i seg

Itt an kjæm'e heim'tt'e ette a tung øykt, då kan an maske í seg.

close maske mæ

1. noko som er slite (helst om klede)
2. slåss for moro (noko hard leik; kan verte i hardaste laget for eit lite barn)

check maske seg ti'

slite seg ut (vere svært trøytt pga hardt arbeid)

Gjermund maska seg ti' så at det va' såvídt 'an vann gange heim'tt'e om kveldi.

check mate seg

uttrykk bruka om korn som veks og dermed vert fylt med "mat" (innhald)

Konni hèv'e mata seg.

check mauren

kribling pga plutseleg dårleg blodsirkulasjon 

Itt an lèt'e fóten liggje ive nétti, fær an jamt mauren ette a bil. Eg hèv' mauren i hondó, så eg fær mest'e inkji ti' å skríve.

check mei' den mei' orka

overgå kvarandre i tevling

Mi sprunge mei' den mei' orka, for å kåme heim'tt'e som mi ha' avtala.

check mei' fyri

"vansklegare enn som så"

Det æ 'kji mei' fyri 'ell at eg kan gjère detta i dag.

check meie opp'tt'e

1. rive opp att eit sår, slå opp att ein gammal skade
2. vekkje opp att vonde minne

1. 'An meidde opp'tt'e ska'en på fysste træningsøyktinn ette dei lange opphaldæ.
2. Det meidde opp'tt'e då 'u høyre om den fæle bílúlykkâ.

check meie seg

rive opp eit gammalt sår

Fæslar an seg godt, så slepp'e an å meie seg.

check meine for væl

meine godt (kjem frå hjarta)
Sjå også meine.

'An meinte for væl at reisâ måtte gange godt.

check meine ti' dí

"greitt nok" (sjølv om mange andre meiner at det ikkje er greitt)

"Da meine ti' dí", sa Gunnår om ungdómen, som Ånund inkji meinte at stelte seg greitt.

check meite mæ munnæ

gjere grimasar med munnen under sterk konsentrasjon i arbeidet

Pål meiter mæ munnæ itt 'an sit'e å gjère sylv.

check meite mæ tungunn

ha tungespissen ute når ein konsentrerer seg sterkt om ei krevjande praktisk oppgåve

Pål meitte mæ tungunn fysst 'an sat å tægdi.

check meite si

gjere seg til, ville vere svær (sjølvskryt)

'U gjeng'e meiter si ette vègjæ, for å sýne ko vé' å stautt 'u æ'.

check meite skjí

styre skia

Dèt va' gút'e som kunna meite skjí!

check mest'e du vi'

la det vere slik dei vil ha det

Lat nå have da det, mest'e da vi'!

check mí sann

"mi sanning"; uttrykk bruka når ein er sikker på noko

Jó, mí sann æ det kaldt i dag.

check mí sann, dúe

"mi sanning"; uttrykk bruka når ein er sikker på noko

Ja, mí sann, dúe, det æ så satt som det æ sagt.

check migrenne seg

støyte og dermed skade migjen (kjønnsorganet) slik at han ikkje kan dragast innatt i mighuset; om verar og bukkar

Bukkjen va' så gra'e at 'an migrende seg då 'an støytte migjen mót a kvistutte råte.

check mindri

færre

Fókk sende mindri brev nò 'ell da gjår' førr'e.

close minne attå

minnast episodar frå yngre og "villare" dagar

check minne 'å

minne om

Fysst eg høyrer sòvórne sògu, minner det meg 'å då Papa drukna.

close minnest 'kji attom fuí

gløymer fort

check misse stigji

ha vanskar med å gå (same tyding som stíge om tå)

'An hèv' plent misst stigji.

check modde det ti'

lage ei provisorisk løysing som er brukande for ei tid

Mi ha' 'kji antel spíker 'ell skrúva, men mi finge modde det ti' líkevæl.

check modde mæ

finne knep for å overtale ein til å vere med på noko (om born)

Da modda mæ 'ó ti' da seist'e fing' 'an ti' vèr' mæ på fótballagjæ.

check módig eisemadde

heilt åleine
Sjå også módig'e og sitje módig'e.

Såvi hèv' tèkje út, så nò æ eg módig eisemó.

check mòge i ísi / fare i ísi

gå gjennom isen (uttrykket er ubunden dativ)

Åni måtte i ísi 'å fjóræ, å hesten drukna. Tvei gúta egna sikkå for langt út, å fóre i ísi.

check moi dí

mor di

Æ moi dí heimi?

check mòke seg ti'

1. setje i gong med noko som ein har mindre lyst til
2. mørkne mot regn
Sjå også mòke.

1. Nò lýt du mòke deg ti' å vare færig'e mæ dessa arbeiæ dí!
2. Det mòkar seg ti' mót kveldæ, så det vare nóg regn ti' nóttinn.

close mókke i ljósi

mjølke kyrne medan det er ljost ute (td når det lid på våren)

check mókke å' kåvi

når kua mjølkar mindre fordi ho skal ha kalv (uttrykket er ubunden dativ)
Sjå også mókke, kåv'e og låte av.

Dei mætaste kjýne mókke å' kåvi, så da have líti opphald førr'ell da kåme ti'.

check mòne frametti

vekse til

Gúten mònar frametti, å æ snart an framslengjingji.

check mòne si /sikkå ti'

kome i gong så smått, byrje smått og auke på etter kvart
Sjå også mòne.

Ljóte mi 'kji mòne åkkå ti' nò, så turge mi 'kji gange så fórt? Nò have mi kvílt så lengji, at nò kunne mi vel mòne åkkå ti' atte. Da mòna sikkå ti' fælare å fælare fart'e i hoppbakkâ. Mi ljóte mòne åkkå ti' så mi røkkje heim'tt'e i tí'i.

check mòne ti'

1. vekse til, verte større
2. byrje smått og auke på

1. Da mòne ti', desse ungan.
2. Vinden mònar ti' ette kvert.

check móstr å makt

kraft

Eg hèv' plent mist bå' móstr å makt.

check mót kveldi

mot kvelden (uttrykket er ubunden dativ)

Mót kveldi samlast kjýne på støylæ.

close múge í seg

stappe mykje mat i munnen

check mugge ihóp

fylle inn i løa høy som er for rått

Mi måge 'kji mugge ihóp så mykji at det tèk'e hiti.

check mugge seg inn

"pakke seg inn" (vere tjukt kledd)

Taddâk mugga seg inn så an såg mest'e barre nòsí 'ass, an kald'e vetredag'e.

close munke av

runde av (td bruka om haug som er avrunda på toppen)

check munke mylse

barneleik med mange små runde steinar
Sjå også munke.

Mi munka mylse heile fyrenóni.

check murge í seg

ete meir enn ein har godt av (bruka om person som et seg ti' skamdan)

'An murga í seg nåkå kalleg, om 'an va' alli så feit'e.

close muskast av

tærast (td om utskorne bokstavar som med tida vert uleselege)

close myk å verk

våronn
Sjå også myk og verk.

check mykji / líti i vavi

tek mykje / lite plass; stort eller lite i omfang

Detti æ så mykji i vavi at eg kan alli have det inni. Det kan 'kji snér vare mindri i vavi.

check mykji fyre seg

gjere seg sterkt gjeldande, "ta mykje plass"

D'æ sòme som æ så mykji fyre seg at d'æ alli plent greitt.

check mykji mæ

sjarmerande, interessant, ha "utstråling"; gjeld personar
Sjå også líti mæ.

Der æ mykji mæ 'enni, 'u æ flinkare 'ell dei fléste. Der va' mykji mæ 'enni Gunne, 'u va' som salta for gútan.

close myrje kar'e

stor og svær kar

close myrje néd

trykkje (under seg)

close myrkje si

når noko kjem i vegen for ljoset når ein arbeider eller les

close mæ bit å slit

med mykje strev (så vidt det går)

check mæ ein vilji

sameinte om

Da våre mæ ein vilji om denna avgjèrslâ.

check mæ fysste

fyrste veka etter at ein flutte på støylen

Mæ fysste våre adde som kunna, på støylæ. Det va' jamt godt å fiske, mæ fysste.

check mæ gó'om

med det gode
Sjå også mæ har'om.

Eg fekk det ti' mæ gó'om, eg turte alli brúke makt.

check mæ har'om

"med det harde" 
Sjå også mæ gó'om.

Må eg ti' mæ har'om ell' vi' du lýe å gjèr' som eg sei'?

check mæ lòn

med ro, med varsemd

Mi ljóte take det mæ lòn, så mi inkji øyeleggje desse glòsí.

close mæ måti

passeleg mykje
Sjå også 'kji mæ måti.

check mæ nauinn

såvidt klare eit eller anna

Det va' mæ nauinn eg kåm mi heim'tt'e i dag, sò tròta å solten va' eg.

close mæ same

med ein gong, straks

check mæ same tak

med ein gong, "på ståande fot"

No ljóte mi reise mæ same tak, hellis røkkje mi 'kji fram i ljósi.

close mæ sjau naui

uttrykk bruka når ein såvidt greier eitt eller anna

check mæ ungdómæ

slå lag med ungdomen ("ut på livet", feste, røykje, drikke)

Førre va' det sò, at va' an konforméra, så kunna an vère mæ ungdómæ. Endå 'an snart æ femtí, så æ 'an mæ ungdómæ ennå.

close mæ véldu

med lempe

check mø̀lne epli / mjø̀lne epli

bruka om kokte poteter som har "mjølaktig" konsistens (også bruka om sǿtepli)

Kerrs Pink æ mjø̀lne epli.

check mǿne seg

ete frukost og roe seg noko før ein byrjar med arbeid eller anna
Sjå også mǿni.

Eg lýt fysst'e mǿne meg førr'ell eg kjæm'e. An lýt have tíd ti' mǿne seg. Eg fekk alli mǿne meg i dag. Gunnår laut allstǿtt have an kaffékopp'e for å mǿne seg.

check mørks i midjom / mørks midjom

tida det er ljost frå morgon til kveld
Sjå også midjom.

Mi arbeidde mørks i midjom heile tí'í, så nò æ mi færige mæ búinn. An kan 'kji halde út å arbeie mørks midjom allstǿtt. Det va' 'kji kå såvídt eg rokk det, mørks i midjom.

close møykje seg ti'

arbeide / streve for mykje, verte overarbeidd
Sjå også møykje seg og ti'.

check måast bort

skrumpe inn, opptærast, tvislast bort (bruka om folk og dyr)

Gunvor tóttest plent måast bort då 'u miste mannen sin.

close måge í / mòge í / ljóte í

dette gjennom isen, dette i vatnet

check måge ti'

døy

'An måtte ti' i dei úlykkunn.

check måge ti' bǿns

måtte be for seg (td i samband med slagsmål)

'An måtte ti' bǿns då 'an slóst mæ 'an Bjørgúv.

check måte ât si

ete eller drikke mindre enn ein har hug på
Sjå også måte.

Fysst an æ kalleg solten, lýt an helst'e måte ât si.

close måte ti'

tilpasse
Sjå også måte.

check måten

"Det har du godt av", passande straff (hemntanke)

Dèt va' måten di! Dèt va måten 'ass, som han hèv' stelt seg. 

check måtte væl

vere noko frekk eller frampå

'An kåm som 'an måtte væl, å tóttest alli skjemmast.