male

1. male korn, kjøt, kaffi o.l.
2. katten mel
3. bruka i uttrykket male n'í

Infinitiv
male
Presens eintal
mèl'e
Presens fleirtal
male
Preteritum eintal
mól
Preteritum fleirtal
móle
Perfektum eintal
male
Imperativ eintal
mal!
Imperativ fleirtal
mali!
Ordklasse
Verb
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (03.04.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (03.04.2005)
Id fra gammalt system:
5025