maggelèg'e (V)

fornøgd, tilfreds; bruka om tykke personar
Sjå også magge og magge í seg.

Hankjønn
maggelèg'e
Hokjønn
maggelèg
Inkjekjønn
maggelègt
Fleirtal
maggelège
Komparativ
maggelègare
Superlativ
maggelègaste
Bunden
 
Hankjønn
maggelègji
Ho/inkjekjønn / feirtal
maggelège
Komparativ hankjønn
maggelègari
Superlativ hankjønn
maggelègasti
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Vallemål
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Sigurd Brokke (29.11.2007)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (20.03.2009)
Id fra gammalt system:
7600