måte ti'

tilpasse
Sjå også måte.

Uttrykk
måte ti'
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (04.12.2004)
Oppdatert av:
Knut K. Homme (30.01.2019)
Id fra gammalt system:
3906
Intern kommentar:
KKH: An lyt måte allting ti så det passar.