munke mylse

barneleik med mange små runde steinar
Sjå også munke.

Mi munka mylse heile fø̀remiddagjen.

Uttrykk
munke mylse
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Leik og fritid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (17.01.2006)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (31.10.2012)
Id fra gammalt system:
6049