Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på O: 9 | Totalt: 1972 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check ofse

overdrive, lyge

Åni va' vani ti' ofse, så an visste 'kji ko an måtte trú.

check omfarast

1. gå om kvarandre; bruka berre i fleirtal
2. vere usamde

1. Mi omfórest, så mi treftest inkji.
2. Mi mòg' inkji omfarast for detta lisle.

close omkumplast

lage uorden, blande i hop

check omkumple

lage uorden, blande
Sjå også skjeple.

Nò ska' 'kji dú omkumple det, nò som èg hèv' lagt det så greitt!

check omlagast

verte omlaga, verte endra

"Dalen hèv' omlagast", sa Gunnår.

check oppidage

oppdage

'An oppidaga at 'an ha' gløymt brilló sí.

check ordleie seg

ordleggje seg

Targjær va' fillí ti' órdleie seg, eg fekk jamt alli tak í ko 'u meinti.

check orre

vere ivrig, vere utolmodig, vere i tidlegaste laget med det meste

Det æ 'kji fyre nåkå å orre oppi så tí'legt. Å, ko æ det du orrar etti!

check oskerjóe

få oske på roddevippa

Fysst an fær oske på roddevippâ, då oskerjóar an.