Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på O: 17 | Totalt: 2093 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check ofse

overdrive, lyge

Åni va' vani ti' ofse, så an visste 'kji ko an måtte trú.

check òkast

skyve kvarandre td på benk (prøve krefter for moro)

Haddvår å Taddeiv såte å òkast ette padæ.

check òke

flytje seg når ein sit (utan å reise seg opp)

Vi' du òke di innat bóræ så ska' du få a kakemul?

check òlunge

ha alunvatn på skinnet når ein reier det

Eg hèv' òlunga den nýe fyddâ mí.

check omfarast

1. gå mot kvarandre utan å treffast; bruka berre i fleirtal
2. vere usamde

1. Mi omfórest, så mi treftest inkji.
2. Mi mòg' inkji omfarast for detta lisle.

check omkumplast

lage uorden, blande i hop

Nò have da plent omkumplast desse leiingan, eg fær alli ti' å koble detta så det virkar.

check omkumple

lage uorden, blande
Sjå også skjeple.

Nò ska' 'kji dú omkumple det, nò som èg hèv' lagt det så greitt!

check omlagast

verte omlaga, verte endra

"Dalen hèv' omlagast", sa Gunnår.

check òne

trivast

Birgjitt òna alli å støylæ, 'u tótte så dauvlegt.

check òpe (V)

rygge (køyre eller gå bakover)
Sjå også hòpe (H) og bakke.

Det sil'e ko hesta som æ létte å få ti' òpe si mæ tungt lass. Gunnår òpa 'ni an lyktestóppi å sukka skjermen.

check oppidage

oppdage

'An oppidaga at 'an ha' gløymt brilló sí.

check ordleie seg

ordleggje seg

Targjær va' fillí ti' órdleie seg, eg fekk jamt alli tak í ko 'u meinti.

check óre
image

1. isen órar: stemmer seg opp, og straumen dreg isen med seg
2. isen byggjer seg opp i bratte elvar og bekker
Bruka berre i eintal.
Sjå også ór og substantivet óre.

1. Åne hèv' óra så vatni sèt'e inn i túni. Det hèv' óra så i slòkjæ at an fær 'kji male.
2. Åne hèv' óra fælt opp.

check órepipre

skjelve i bogtaskene (om hestar når dei frys eller er utrena og vert køyrde hardt)

Hesten min frýs'e å órepiprar.

check orre

vere ivrig, vere utolmodig, vere i tidlegaste laget med det meste

Det æ 'kji fyre nåkå å orre oppi så tí'legt. Å, ko æ det du orrar etti! Tóne orra oppi fyre aire.

check oskerjóe

få oske på roddevippa

Fysst an fær oske på roddevippâ, då oskerjóar an.

check óvne

1. grisne (td lagga trekopp)
2. utvide seg, verte opnare (td om eikje som vert breidare)

1. Koddâ hèv' óvna så gjårin slengje.
2. Den gamle eikjâ hèv' óvna.