Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på I: 24 | Totalt: 2095 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check íast

idast (gidde)

'An íest alli bère inn vé'e agong!

check idre

vere i tvil

"Eg idrar alli på Skriftí, sa Sigríd, då 'u las i Bíbilæ.

check ikle

terge, erte, mobbe

'An ikla ti' 'an fekk det som 'an villi.

check ílengje

1. dra noko unødvendig ut i tid (td eit møte)
2. forlengje sjukdomstida ved å vere uvøren når ein er sjuk

1. Denna sakjí turve mi alli ílengje mei'.
2. Du lýt vère vòrige så du inkji ílengjer sjúkdómen.

check illbèle

gråte med kraftig røyst, skrike
Sjå også bèle, bèl'e, illvåle og illbelje.

Det va' så vóndt at 'an illbèla.

check illbelje

gråte med kraftig røyst, skrike
Sjå også belje, illbèle og illvåle.

'U ha' slègje seg så 'u illbelja.
check illgrýle

hyle skjerande og langdrege (bruka om td bjørn eller gris)

Bjynnen illgrýlte då 'an datt.

check illhúve

å skrike ut når noko er så smertefullt at ein ikkje kan teie seg
Sjå også húve og nauhúve.

'An illhúva då 'an braut av si fóten i hoppbakkâ.
check illníste

lage ein svært kvass og spiss lyd (forsterkande uttrykk)

Lǿmendí illníste itt an ǿrter da.

check illræme

kraftig skrik, sterk gråt

Tóne illræma då 'u fekk "trippelsprøytâ".

check illtradde

1. uroleg, nervøs for noko som er i vente
2. (over) ivrig etter å få vere med / sleppe til
Sjå også tradde.

1. Eg va' så úrólèg, det va' plent så eg illtradda.
2. 'An va'ǿr'e ette å kåme út'å banen at 'an plent illtradda.

check illverkje

verkje svært vondt og skarpt

Nò illverkjer det i tonninn som eg hèv' fengje hòl í.

check illvåle

gråte svært kraftig / høgt og sårt (om born)
Sjå også våle, vål, illbèle og illbelje.

Sigríd illvåla då 'u datt ó' voggunn. Det va' så vóndt at 'u illvåla.

check imne

arbeide på eit emne som skal verte til eit ferdig produkt

Haddvår imna på an kubbestól'e.

check innmugge

samle

"Eg hèv' stræva å innmugga meg mæ órd å talesveipi som hav' gjengje hèra førr'ell landsmåli kåm", sa Knút.

check ínǿre

spreie seg, setje i gong med noko nytt, nøre under eit eller anna

Det vare jamt ínǿrt fysst sòme bigjynde. Det va' ingjen som ville ínǿre denna úlílège sakjí.

check íre

grue seg for noko, sýte mæ

Pål íra seg ti' å seie at 'an inkji kåm i líkfærí.

check íslòse

smelte frå land (om is)

An kan 'kji fare votní lenge', for det hèv' íslòsa.

check isse

1. kommandere ein hund til å få tak i noko (td eit dyr)
2. vere rastlaus, ikkje kunne vere i ro

1. Taddeiv issa hunden på sauin så 'an sille jage da ó' hagâ.
2. Borgjill sprang som 'u va' issa.

check ísskare

legge seg is eller hard snø framføre torvollen (demmer opp vatn som då fløymer «oppover» og gjer neverlaget utett; same forklåring som anskare)

Det ísskara då mi ha' vòr' i búinn i nåkå tíma, å ellt helst'e fælt.

check íve

bruka i uttrykket íve seg í

Mi íva åkkå kalleg í om mi tóre hoppe ive bekkjen, der va' så strøymt.

check ivefadde

overfalle

Eg æ ræd'e denna håvgalni mannen kjæm'e ti' ivefadde meg snart!

check ivenótte

overnatte

Førr'e ivenótta kjøyraran gjinni på Ósi, å det va' sò Gófa trefte æ Góme fysste gongjí.

check ivetelje

overtale

I gjår finge da ivetelje 'an ti' å selje dei tvæ hyttetúptin.