Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på I: 16 | Totalt: 1972 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check ikle

terge, erte, mobbe

'An ikla ti' 'an fekk det som 'an villi.

check illbèle

gråte med kraftig røyst, skrike
Sjå også bèle, bèl'e, illvåle og illbelje.

Det va' så vóndt at 'an illbèla.

check illbelje

gråte med kraftig røyst, skrike
Sjå også belje, illbèle og illvåle.

'U ha' slègje seg så 'u illbelja.
check illgrýle

hyle skjerande og langdrege (bruka om td bjørn eller gris)

Bjynnen illgrýlte då 'an datt.

check illhúve

å skrike ut når noko er så smertefullt at ein ikkje kan teie seg
Sjå også húve og nauhúve.

'An illhúva då 'an braut av si fóten i hoppbakkâ.
close illníste

lage ein svært kvass og spiss lyd; forsterkande uttrykk

check illræme

kraftig skrik, sterk gråt

Tóne illræma då 'u fekk "trippelsprøytâ".

check illtradde

1. uroleg, nervøs for noko som er i vente
2. (over) ivrig etter å få vere med / sleppe til
Sjå også tradde.

1. Eg va' så úrólèg, det va' plent så eg illtradda.
2. 'An va'ǿr'e ette å kåme út'å banen at 'an plent illtradda.

close illverkje

verkje svært vondt og skarpt

check illvåle

gråte svært kraftig / høgt og sårt (om born)
Sjå også våle, vål, illbèle og illbelje.

Sigríd illvåla då 'u datt ó' voggunn. Det va' så vóndt at 'u illvåla.

check imne

arbeide på eit emne som skal verte til eit ferdig produkt

Haddvår imna på an kubbestól'e.

check innmugge

samle

"Eg hèv' stræva å innmugga meg mæ órd å talesveipi som hèv gjengji hèra førr'ell landsmåli kåm", sa Knút.

check isse

kommandere ein hund til å få tak i noko (td eit dyr)

Taddeiv issa hunden på sauin så 'an sille jage da ó' hagâ.

close ivefadde

overfalle

check ivenótte

overnatte

Førr'e ivenótta kjøyraran gjinni på Ósi, å det va' sò Gófa trefte æ Góme fysste gongjí.

check ivetelje

overtale

I gjår finge da ivetelje 'an ti' å selje dei tvæ hyttetúptin.