tradde

"trippe" (ivrig, utolmodig, kan ikkje vere i ro)
Sjå også illtradde og spradde.

"Mi lute ti' ", sa eg, det va' plent så eg tradda, men han tóttest alli haste.

Infinitiv
tradde
Presens eintal
traddar
Presens fleirtal
tradde
Preteritum eintal
tradda
Preteritum fleirtal
tradda
Perfektum eintal
tradda
Imperativ eintal
tradd!
Imperativ fleirtal
traddi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Personlege eigenskapar
Innlese av
Gunhild Espetveit (2011)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Kjelde (fritekst):
Tarald Nomeland
Registrert av:
Svein Jore (12.09.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (28.09.2011)
Oppdatert av:
Knut K. Homme (27.10.2016)
Id fra gammalt system:
1145
Intern kommentar:
KKH: Dreng Å. Tveiten f. 1900: Sanselaust sinna (helst om born).