bèle

1. rope høgt
2. gråte høgt
Sjå også bèl'e, illbèle, belje og våle.

1. 'An va' fudd'e, å bèla som enn stút'e.
2. Anlaug bèla heile nóttí.

Infinitiv
bèle
Presens eintal
bèlar
Presens fleirtal
bèle
Preteritum eintal
bèla
Preteritum fleirtal
bèla
Perfektum eintal
bèla
Imperativ eintal
bèl!
Imperativ fleirtal
bèli!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Sigurd Brokke (2006)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (15.09.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (05.10.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (25.11.2005)
Id fra gammalt system:
1263
Dialekt døme (for lydfil)
Hylestadmål