ivefadde

overfalle

Infinitiv
ivefadde
Presens eintal
ivefedd'e
Presens fleirtal
ivefadde
Preteritum eintal
ivefadd
Preteritum fleirtal
ivefadde
Perfektum eintal
ivefadde
Imperativ eintal
ivefadd!
Imperativ fleirtal
ivefaddi!
Registrerings­grunn
Annan skrivemåte / uttale
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (08.03.2014)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
12016