Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Ø
 22. Å
 23. *
Tal ord på H: 46 | Totalt: 626 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check harleg (V)

veldig; forsterkande uttrykk (noko sterkare enn kalleg)

Det va' harleg dèt heitt 'er va' i gjår!

check harlegt (H)

veldig; forsterkande uttrykk

Dæ va' harlegt dèt det dreiv i gjår!

check heiebíti

uttrykk bruka om ei låm på heia som vert hard og fast p.g.a frost eller trakking (når ein kjem att neste dag er der "heiebíti")

Fysst ståli klabbar fast, då æ det heiebíti.

check heim

lenger heim i dalen, nærare heimen (mest bruka når ein er på heia)
Sjå også av og av å heim.

Av å heim va' a dagsreise. Fiskjen gåttar heim i voilæ.
check heimafyri

heimanfor

Mi funne mykji moltu heimafyri.

check heimâti

heimanfrå

Eg kåm heimâti i gjår.

check heimeleg

heime

Svålaug æ 'kji heimeleg i dag.

check heimetti

heimetter

Då eg kåm heimetti, såg eg at eg ha' gløymt pípunn.

check heimi

heime

Æ du heimi i kveld?

check heimri

noko som er lengre heim mot bygda eller dalen

Da såte på dei heimri støylæ anna åri.

check heimsklegt

noko som minner om heimstad og heimtrakter

Det va' så heimsklegt å sjå dei bilætí.

check heim'tt'e

heim att

Sku mi heim'tt'e i dag?

close heim'ttom

heimom att

check hell'e

heller

Eg vi' hell'e hav' kaffé 'ell té.

check hèlúvskleg (V)

dumt, tåpeleg
Sjå også hèlúvi, hèlúvsklèg'e (V), hèlúvsklèg'e (H) og hèlúvskleg (H).

'U svòra så hèlúvskleg at det va' syndlegt.

check hèlúvskleg (H)

dumt, tåpeleg
Sjå også hèlúvi, hèlúvsklèg'e (V), hèlúvsklèg'e (H) og hèlúvskleg (V).

Eg tikje det æ så hèlúvskleg å banne i tí'i å útí'i.

check hèr / 'er

her

Hèr æ godt å vère. 'Er æ godt å vère, men eg reiser nå líkevæl.

check hèr / hèra

her / her på staden
Sjå også dèra.

Hèr vi' eg bú. Hèra vi' eg alli bú!

check himlandi

forsterkande uttrykk

Dèt va' himlandi góe lefsu!

check himmels

veldig; forsterkande uttrykk

'Er æ himmels heitt i dag! 'An sprang himmels fórt då 'an såg ulven.

close híset

hinsides

check hít

bort til

Gakk hít ti' 'ó Knút! Kåm hít ti' mé! Eg sat hít'å bergjæ å kjíka ette sauó.

close hítafyri

bortanfor

close hítâti

derifrå

close hítetti

bortetter

check híti

1. borte
2. hjå oss

1. Kossi æ der, dèra híti?
2. Hèra híti have mi det greitt.

close hít'tom

bortom att

close hít'tte

hit att / bort att

check honnimeg

forsterkande ord

No lýt du honnimeg slutte mæ dessa masæ dí!

check honten

jammen

Eg veit honten inkji om eg vi' detta!

check host'e

helst, temmeleg

Eg æ host'e sein'e, men eg kunna alli kåme førr'e. "'Er æ host'e kaldt i dag", sa Tarjei. Eg tótte denna prísen va' hoste mykji.

close hovdekolls

plutseleg, med det same

close huglegt

trygt, godt, sikkert

An kan alli gange huglegt itt d'æ svikhålt.

check hugålskleg (V)

1. brått, skarpt
2. fort, glupande

1. Karen kåm så hugålskleg at eg stokk mest'e.
2. 'An åt så hugålskleg, 'an måtte vère solten.

close hurrandi

fort

check húsemidjom

mellom hus (gå frå hus til hus)

D'æ langt húsemidjom sòme stad.

check hædd'e

mobba, spotta

Såvi varte hædd'e fordè 'an va' for tjurr'e.

check hæremidjom

mellom skuldrane (herdane)

Eg hèv' fengje så vóndt hæremidjom si' eg sleit så fælt.

check hǿgleg (V)

seint, forsiktig
Sume seier hǿglegt.
Sjå også hǿgleg (H)

Géorg kjøyrer så hǿgleg, eg trúr 'nautt 'an æ ive femtí. Dei tvæ kånun gjinge så hǿgleg å héle kvorairne i armekrikkjæ.

check hǿgleg (H)

Seint, forsiktig.
Sume seier hǿglegt.
Sjå også hǿgleg (V)

Da gjinge så hǿgleg å hélest i armekrikkjæ.

check hǿgt

1. lageleg, greitt, lettvint, noko ein treng
2. ha lite å gjere
Sjå også úhǿgt, hǿg'e og uhǿg'e.

1. Det æ hǿgt vé'emaskjín, itt an steller si vé'en sjav'e. Det æ hǿgt å hav' mykji gogni.
2. Det æ godt å have det hǿgt stundom.

check hågt

høgt
Sjå også håg'e.

Inkji spil sossa hågt, eg var' dauv!

check hå'leg / hå'legt

svivyrdsleg

'An sa det så hå'legt at Svålaug fekk plent vóndt inní si.

check håvleiis

halve vegen

Kåven va' 'kji kåmen håvleiis ti' støyls førr'ell 'an tròta.

close håvsom

halvvegs som, langt på veg som

check håvvèga

halvvegs

Då mi våre håvvèga, sette mi åkkå å åte nystâ.