Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Ø
 22. Å
 23. *
Tal ord på H: 47 | Totalt: 657 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check harleg (V)

veldig; forsterkande uttrykk (noko sterkare enn kalleg)

Det va' harleg dèt heitt 'er va' i gjår!

check harlegt (H)

veldig; forsterkande uttrykk

Dæ va' harlegt dèt det dreiv i gjår!

check heiebíti

uttrykk bruka om ei låm på heia som vert hard og fast p.g.a frost eller trakking (når ein kjem att neste dag er der "heiebíti")

Fysst ståli klabbar fast, då æ det heiebíti.

check heim

lenger heim i dalen, nærare heimen (mest bruka når ein er på heia)
Sjå også av og av å heim.

Av å heim va' a dagsreise. Fiskjen gåttar heim i voilæ.
check heimafyri

heimanfor

Mi funne mykji moltu heimafyri.

check heimâti

heimanfrå

Eg kåm heimâti i gjår.

check heimeleg

heime

Svålaug æ 'kji heimeleg i dag.

check heimetti

heimetter

Då eg kåm heimetti, såg eg at eg ha' gløymt pípunn.

check heimi

heime

Æ du heimi i kveld?

check heimri

noko som er lengre heim mot bygda eller dalen

Da såte på dei heimri støylæ anna åri.

check heimsklegt

noko som minner om heimstad og heimtrakter

Det va' så heimsklegt å sjå dei bilætí.

check heim'tt'e

heim att

Sku mi heim'tt'e i dag?

check heim'tt'om

heimom

Eg vi' heim'tt'om å hente mi nåkå mat'e.

check hell'e

heller

Eg vi' hell'e hav' kaffé 'ell té.

check hèlúvskleg (V)

dumt, tåpeleg
Sjå også hèlúvi, hèlúvsklèg'e (V), hèlúvsklèg'e (H) og hèlúvskleg (H).

'U svòra så hèlúvskleg at det va' syndlegt.

check hèlúvskleg (H)

dumt, tåpeleg
Sjå også hèlúvi, hèlúvsklèg'e (V), hèlúvsklèg'e (H) og hèlúvskleg (V).

Eg tikje det æ så hèlúvskleg å banne i tí'i å útí'i.

check hèr / 'er

her

Hèr æ godt å vère. 'Er æ godt å vère, men eg reiser nå líkevæl.

check hèr / hèra

her / her på staden
Sjå også dèra.

Hèr vi' eg bú. Hèra vi' eg alli bú!

check himlandi

forsterkande uttrykk

Dèt va' himlandi góe lefsu!

check himmels

veldig; forsterkande uttrykk

'Er æ himmels heitt i dag! 'An sprang himmels fórt då 'an såg ulven.

check hít

bort til

Gakk hít ti' 'ó Knút! Kåm hít ti' mé! Eg sat hít'å bergjæ å kjíka ette sauó.

check hítafyri

hitanfor

Æ du hítafyri; eg sér alli kòr du æ!

check hítât

bort til, hit til, bort mot

Eg sette sykkelen hítât veggjæ. Eg gjekk hítât hestæ å sila 'an. Kåm nå hítât mi!

check hítâti

derifrå

Æ du hítâti frå Strondinn dú?

check hítetti

bortetter

Gjekk 'an hítetti, denna fremmindi?

check híti

1. borte
2. hjå oss

1. Kossi æ der, dèra híti?
2. Hèra híti have mi det greitt.

check híttom

bortom att

Kjæm'e du híttom meg førr'ell du reiser?

check hít'tte

hit att / bort att

Eg vi' hít'tt'e ti' moltestǿæ i morgó.

check honnimeg

forsterkande ord

No lýt du honnimeg slutte mæ dessa masæ dí!

check honten

jammen

Eg veit honten inkji om eg vi' detta!

check host'e

helst, temmeleg, nokså

Eg æ host'e sein'e, men eg kunna alli kåme førr'e. "'Er æ host'e kaldt i dag", sa Tarjei. Eg tótte denna prísen va' hoste mykji.

check hovdekolls

brått, med det same
Somme seier "hòvekolls".

"Detti kåm så hovdekolls på meg, at eg kan inkji vèr' mæ", sa Yngjebjør.

check hovdestúps

1 brått
2 "stupe kråke"

1 Eg laut hovdestúps ti' doktaræ.
2 Eg raut hovdestúps néd reiní.

check huglegt

trygt, godt, sikkert

An kan alli gange huglegt itt d'æ svikhålt. D'æ huglegt have mykji tjurr'e vé'e ti' vetræ.

check hugålskleg (V)

1. brått, skarpt
2. fort, glupande
3. med godt mot, ihuga
Somme seier "hugålsleg".

1. Karen kåm så hugålskleg at eg stokk mest'e.
2. 'An åt så hugålskleg, 'an måtte vère solten.
3. Åsmund tók ti' mæ arbeiæ så hugålsleg.

check hurrandi

fort

"Opp Slòv å néd'tt'e Hurrandi" æ a herme mæ tvau stadnomn frå Homm.

check húsemidjom

mellom hus (gå frå hus til hus)

D'æ langt húsemidjom sòme stad.

check hædd'e

mobba, spotta

Såvi varte hædd'e fordè 'an va' for tjurr'e.

check hæremidjom

mellom skuldrane (herdane)

Eg hèv' fengje så vóndt hæremidjom si' eg sleit så fælt.

check hǿgleg (V)

seint, forsiktig
Somme seier "hǿglegt".
Sjå også hǿgleg (H)

Géorg kjøyrer så hǿgleg, eg trúr 'nautt 'an æ ive femtí. Dei tvæ kånun gjinge så hǿgleg å héle kvorairne i armekrikkjæ.

check hǿgleg (H)

Seint, forsiktig.
Somme seier "hǿglegt".
Sjå også hǿgleg (V)

Da gjinge så hǿgleg å hélest i armekrikkjæ.

check hǿgt

1. lageleg, greitt, lettvint, noko ein treng
2. ha lite å gjere
Sjå også úhǿgt, hǿg'e og uhǿg'e.

1. Det æ hǿgt vé'emaskjín, itt an steller si vé'en sjav'e. Det æ hǿgt å hav' mykji gogni.
2. Det æ godt å have det hǿgt stundom.

check hågt

høgt
Sjå også håg'e.

Inkji spil sossa hågt, eg var' dauv!

check hå'leg / hå'legt

svivyrdsleg

'An sa det så hå'legt at Svålaug fekk plent vóndt inní si.

check håvleiis

halve vegen

Kåven va' 'kji kåmen håvleiis ti' støyls førr'ell 'an tròta.

check håvtsom

halvvegs som
Somme seier "håvsom".

Búí mí æ håvtsom færig.

check håvvèga

halvvegs

Då mi våre håvvèga, sette mi åkkå å åte nystâ.