hèlúvskleg

dumt, tåpeleg
Sjå også hèlúvi, hèlúvsklèg'e (V), hèlúvsklèg'e (H) og hèlúvskleg (H).

'U svòra så hèlúvskleg at det va' syndlegt.

Positiv
hèlúvskleg
Komparativ
hèlúvsklègare
Superlativ
hèlúvsklègaste
Ordklasse
Adverb
Vallemål / Hylestadmål
Vallemål pga. bøying
Emne
Personlege eigenskapar
Innlese av
Knut K. Homme (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Merk: Når adverbet kjem som siste ord i ei setning, vert endinga -legt
Info for innlogget bruker:
Korrekturlese av: Svein Jore (08.04.2010) Id fra gammelt system: 4119