hít'tte

hit att / bort att

Positiv
hít'tte
Ordklasse
Adverb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (01.10.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (17.12.2008)
Id fra gammalt system:
5406