hovdekolls

plutseleg, med det same

Positiv
hovdekolls
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adverb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Dreng Å. Tveiten / Gerd Mosdøl / G.B. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (08.03.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (01.04.2018)
Id fra gammalt system:
11471
Intern kommentar:
SB, frå KJH, Hybygg-soga, substantiv nr 59: Hovekoll: dette øieblik.