Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på E: 22 | Totalt: 2095 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check egne

feste agn på fiskekroken
Sjå også substantivet egne, egne si og ongóli.

Eg egnar angbeita.

check egne si

gjere noko som er vågalt og farleg for liv og helse
Sjå også egne.

'An egna si út'å ísen, så eg va' plent lívræd'e at 'an kåm ti' å dette igjænom. 'An egnde si for langt út'å kanten, å skrei' útivi.

check eigló

nistire
Sjå også eistíre.

Gunnår eiglódde då 'an såg den véne jentâ.

check eipikke
image

slå eihendig på mineboret (både snu og slå, åleine)

An kan var' nøydd'e ti' eipikke fysst an inkji hève aire ti' hjelpis.

check eire

melte

An må 'kji ète mei' 'ell an kan eire.

check eirke

eire (når det lagar seg grønt belegg på kopar p.g.a. fuktig luft, belegget tærer på koparen)
Sjå også eirk.

Kåpårkaslan eirke itt an inkji brúkar da.

check eiskjæle

drikke av kvar si "skål" i staden for å la ølbollen gå rundt

I líkfærinn 'ass Gófa eiskjælte mi då mi drukke vælfarsskålí.

check eistíre

nistire, tanstire
Sjå også eigló.

Jón eistírde på dei véne jentun.

check ekse

plukke kornaks i åkeren i skurden

Det va' jamnaste kånun å bonní som eksti.

check ekse

øse seg opp, kome i affekt
bruka i uttrykket ekse seg opp
Sjå også eksi og i eksi.

'An eksa seg opp då 'an varte mótsagd'e.
check eksére

"slutta orden" i militære

Itt an ska' eksére lýt an hav' blankpussa skó. 

check eksmére

like, setje pris på

Fókk plage eksmére å få hjelp itt da trengje det.

check éle

regne i byer (bruka berre i eintal)
Sjå også él.

I dag hève det éla rundtenom.

check ellast

1. verte gammal
2. sjå merkbart eldre ut enn før

1. Da ellast bògó, bå' Hæge å Torgrím.
2. Gófa hèv' ellst fælt seiste åri.

check elle
image

fyre, ha eldvarme i vedomnen
Sjå også substantivet ell'e.

Å elle å spenne på ponnâ æ gódslegt.

check eltast

springe etter kvarandre for å få tak i den ein spring etter

Ungan våre úti å eltest å stròka å ha' det gama ti' langt út'å kveldi.

check elte

1. jage, springe etter
2. arbeide svært hardt

1. Eg hèv' elt sauin i heile dag.
2. 'An elte å arbeidde mest'e mei' 'ell 'an ha' godt av.

check empe

ymte, leie innpå emnet, hjelpe til å finne ei løysing

Detta ska' du alli empe ti' nòken; mi vi' alli tale om detta.

check enke seg

ynke seg når ein har vondt

'An enka seg for dei vónde ryggjæ.

check erje

verkje, svelle; om betent sår som ikkje vil gro

Fingjen min hèv' erja å verkt så lengji.

check erve

arve
Sjå også ervingji.

Si' du hève så mykji pæninge, hève du ervt ell' hève du vunne i tippingjinn?

check ève

nemne (aldri nemne det)
Sjå også alli ève a órd.

Du må alli ève detta eg hèv' tala om. 'An èva det 'kji mæ nòkå menneskjinn.