él

regnbye
Sjå også ´élgar'e og éleveir.

Det kåm a él plent då mi sille ti' høye.

Ubunden form eintal
él
Bunden form eintal
éli
Dativ eintal
élæ
Ubunden form fleirtal
él
Bunden form fleirtal
élí
Dativ fleirtal
éló
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Inkjekjønn
Emne
Ver og føre
Innlese av
Sigurd Brokke (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (26.07.2004)
Korrekturlese av:
Svein Jore (13.10.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (19.02.2007)
Id fra gammalt system:
387