elte

1. jage, springe etter
2. arbeide svært hardt

1. Eg hèv' elt sauin i heile dag.
2. 'An elte å arbeidde mest'e mei' 'ell 'an ha' godt av.

Infinitiv
elte
Presens eintal
elter
Presens fleirtal
elte
Preteritum eintal
elte
Preteritum fleirtal
elte
Perfektum eintal
elt
Imperativ eintal
elt!
Imperativ fleirtal
elti!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Ingebjørg Vegestog Homme (2012)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav T. Åkre
Registrert av:
Svein Jore (10.10.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (25.01.2012)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (25.01.2012)
Id fra gammalt system:
2407