empe

setje innpå, leide innpå emnet, hjelpe til å finne løysinga

Infinitiv
empe
Presens eintal
empar
Presens fleirtal
empe
Preteritum eintal
empa
Preteritum fleirtal
empa
Perfektum eintal
empa
Imperativ eintal
emp!
Imperativ fleirtal
empi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (20.06.2014)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
12180
Ukjent ord, sikker kjelde