Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på I: 48 | Totalt: 6909 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check íe

kvervel i vatn
Sjå også sveivle.

Der va' a stór íe i Rèkavíkjinn, å dèr va' der ei som druknast for lengji sía.

check ífadd

fall gjennom skare eller blaut myr

Haddvår ha' nåkå fæle ífodd nédafor Svíneva'.

check ífar

opninga i ein sko

Skóne mí æ så tronge i ífaræ at da æ mest'e úmògelège å få på seg forotta skójinn.

check ikkji

fotkvelv (midt under foten)

Eg hèv' så vondt i ikkâ, eg trodde n'i an spíker.

check ikl

bruka om person som er vanskeleg å ha med å gjere

Lidvår æ så fælt a ikl, 'an tòler inkji å var' mótsagd'e.

check íkonn

ekorn
Sjå også trébjynn'e (H).

Íkonní kunne stundom øyeleggje furun fysst da nage av borkjen dèr 'an æ tunn'e.

check íkonnkvåe
image

harpiks av gran, med ljosraud farge; bruka berre i eintal
Sjå også íkonn, kvåe og grånkvåe.

Íkonnkvåâ æ så raud í si.

check iletrikari

elektrikar

D'æ vanskeleg å få tak i iletrikara i dag.

check illflette

1. snappsinna kvinne
2. person som er "hyperaktiv"
3. uforsiktig "rivjern" i arbeid

1. Gònil æ a illflette, 'u tòler líti førr'ell 'u var' vónd.
2. Den illflettâ kan alli sitje i ró!
3. Illflettun kunn' vèr' nòkå tankelause å úvýrne i arbeiæ sí.

check illhug'e

tanke om noko vondt

'U fekk slig enn illhug'e at nòkå vóndt ha' hendt heimi.

check illrøynd

illrøynsle

Eg fekk slig a illrøynd mæ dei dýre, fillne bílæ eg kaupti.

check illrøynsle

dårleg erfaring

An lærer av illrøynsle.

check imnetré

emnetre (tre som kan vere eit godt emne til noko ein kan trengje)

Da blédde sikkå jamt út imnetré i håbballæ, då ha' da best'e tíd.

check imni
image

1. treemne
2. tema

1. 'An fann a greitt imni ti' a stuttorv.
2. Sòme líke best'e å granske nåkå få útvålde imni å setje sikkå mest'e mògeleg inn i dei.

check imning

byrjing, på gong

Då mi slakta sauen va' der imning ti' fóster í 'ó. Eg hèv' an slé'i på imning inni verkstaæ.

check imresundagjen

siste sundag før jol

Imresundagjen laut fatikkfókkji få almissun sí; kjø̀t, flesk, ǿl, brau å anna.

check Ingjer

Inger

Ingjer hèv' gjårt 'pomm.

check innfallsós'e

bekk eller elv som renn inn i eit vatn

Mærelagji ligg'e allstǿtt i innfallsósæ, i gåttebekkjæ.

check innikvinn

person som talar for ofte og mykje

"Lat barre denna innikvinní gange!", sa Gunvor om æ Svålaug.

check innisètveir

uver som er så kraftig at det er best å vere inne (vanskeleg å drive med arbeid eller aktivitetar utandørs)

I dag æ det innisètveir, å godt å have nóg av vé'e.

check innistòge (V)

kvinne frå Innistog (Homme, Dale, Viki osv)

Eg kjenner a innistòge som búr i Býn.

check innistògji (V)

mann frå Innistog (Homme, Dale, Viki osv)

Mi fýgdest mæ innistògan 'å støyli. Mi mǿtte innistògó 'å vègjæ.

check innstig

stutt ærend innom i eit hus

'An va' jamt på innstig sjå 'ó Taddeiv.

check innvedde

1. mann eller kvinne som held seg helst heime (sjeldan ut blant folk, kan vere folkesky)
2. mann som ikkje duger til arbeid ute
Somme seier "innivedde".
Sjå også innvedden.

1. Innveddun få 'kji opplive mykji.
2. Den inniveddâ kunn' mi inkji hav' mæ åkkå på tòkedugnâ'en!

check innveddingji

mann som mest berre held seg heime
Somme seier "inniveddingji".

Innveddingan halde sikkå mest'e barre heimi.

check innvòlan

Innvollane; bruka berre i fleirtal.

Førr'e så brúka da mesteparten av innvòló ti' mat'e, det va' líti da kasta.

check ís'e

is

'An måtte hogge gjænom fleire ísi då 'an vill' hente vatn i tjynninn.

check ísflong

isflak

Ísflongjí drív'e att å fram for veir å vind'e.

check ísfǿri

1. is som er farande på over vatn
2. islagd veg

1. Botnaran vår' jamt avhengige av ísfǿri vetretíd.
2. Det æ 'kji jamt 'er æ ísfǿri i dag si' da brøyte så godt.

check ísjokli

istapp

Det æ jamt a teikn på fillen isolasjón'e fysst det heng'e mykji ísjokla útive droprennó.

check íssarr'e

tunn issørpe på vatn

Om hausti æ det kaldt å grave å arbeie i íssarræ.

check ísskrjån

isbelte langs land i bekk eller vatn (der det er ope vatn midt i bekken, men der isen ikkje har lagt seg over heile bekken)

Det singla i ísskrjån då eg stakk skjístaven igjænom.

check ísspong

lang og smal remse med is langs med land

Karan hoggje út a long ísspong så da finge leggje 'å vèg'e ive åne.

check ístig

1. trappesteg (det ein stig på i ei trapp)
2. stigbøyle på vogn eller sal

1. D'æ greitt mæ breie ístig i a stétt.
2. Skjýsskjerrâ æ så håg å kåm' oppí at der æ a ístig 'å kvære lénæ.

check ísvekkje
image

1. reiskap til å hogge hol når ein vil fiske på isen
2. dei framståande "greinene" på reinsdyrhorna

1. Hèv' du hoggje hòl i ísæ mæ ísvekkje nòkåsinni?
2. Óri "ísvekkje" varte visst au brúka om "greinin" på reissdýrhonní, førr' i tí'inn.

check ivebreisle

rugge, tjeld; noko ein breier over seg i senga

Det æ godt å have a gó' ivebreisle itt det æ kaldt om néttan.

check ivefadd

overfall

Mi låse om a fælt ivefadd der ha' vòre i Bý'n.

check ivefærd

stuttvarig sjukdom, omgangssjuke
Sjå også kríkje.

'Er gjeng'e så vónd a ivefærd i bygdinn.
check iveham'e

overler på sko

Æ ivehamen útsliten, då æ der alli pyntevó'.

check ivelæti

ytre om at noko er fælt (frå ein som "læt ive seg")

Haddvår kåm mæ nåkå fæle ivelæti då 'an ha' mist hesten.

check Ivenat

Særnamn for Hovet, Haugen og Bjørgum

Det hèv' tåna mei' Ivenat 'ell på Rysstad.

check iveró

Plass i elvekanten der det var fast stasjonert båt til å ro folk, dyr og varer over elva (bruka i tida før det var utbygt med bruer til dei ulike grendelag)
Sjå også stó.

Der va' iveró fleire stâ'a né'ette dalæ.

check ivesèt

"puslearbeid" som er arbeidssamt og tek svært lang tid; bruka berre i eintal

Det æ a ivesèt mæ dessa fíne útskúræ. Det æ a ivesèt å saume løyesaumen i a blåkupte ell' a bukselòk.

check iveskòt

overskot

Iveskòti ette bygdekveldi gjekk ti' å kaupe nýe leikeapparat i skúlâ.

check ivestein'e

øvre steinen i ei kvern

Konni ræste ifrå víunn å gjænom kvinnauga i ivesteinæ.

check ivetak

1. tak rundt skuldrane på motstandaren (ord i samband med ryggtak)
2. overtak

1. Da brúka jamt ivetak itt da prǿvdest førr' i tí'inn.
2. Den som veit mest'e, hèv' ivetakji i an diskusjón'e.

check ivetrú

overtru

"Da ha' mykji ivetrú å såge spǿkrí førr' i tí'inn", sa Pål.

check Ívår

Ivar

Ívår hèv' kaupt si ný'e bíl'e.