Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på I: 43 | Totalt: 6388 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check íe

kvervel i vatn
Sjå også sveivle.

Der va' a stór íe i Rèkavíkjinn, å dèr va' der ei som druknast for lengji sía.

check ífadd

fall gjennom skare eller blaut myr

Haddvår ha' nåkå fæle ífodd nédafor Svíneva'.

close ífar

opninga i ein sko

close ikkji

ilke, fotkvelv (midt under foten)

Eg hèv' så vondt i ikkâ, eg trodde n'i an spíker.

close ikl

bruka om person som er vanskeleg å ha med å gjere

check íkonn

ekorn
Sjå også trébjynn'e (H).

Íkonní kunne stundom øyeleggje furun fysst da nage av borkjen dèr 'an æ tunn'e.

check íkonnkvåe
image

harpiks av gran, med ljosraud farge; bruka berre i eintal
Sjå også íkonn, kvåe og grånkvåe.

Íkonnkvåâ æ så raud í si.

check iletrikari

elektrikar

D'æ vanskeleg å få tak i iletrikara i dag.

check illflette

1. snappsinna kvinne
2. person som er "hyperaktiv"
3. uforsiktig "rivjern" i arbeid

1. Gònil æ a illflette, 'u tòler líti førr'ell 'u var' vónd.
2. Den illflettâ kan alli sitje i ró!
3. Illflettun kunn' vèr' nòkå tankelause å úvýrne i arbeiæ sí.

check illhug'e

tanke om noko vondt

'U fekk slig enn illhug'e at nòkå vóndt ha' hendt heimi.

close illrøynd

illrøynsle

check imnetré

emnetre (tre som kan vere eit godt emne til noko ein kan trengje)

Da blédde sikkå jamt út imnetré i håbballæ, då ha' da best'e tíd.

check imni
image

1. treemne
2. tema

1. 'An fann a greitt imni ti' a stuttorv.
2. Sòme líke best'e å granske nåkå få útvålde imni å setje sikkå mest'e mògeleg inn i dei.

check Ingjer

Inger

Ingjer hèv' gjårt 'pomm.

check innfallsós'e

bekk eller elv som renn inn i eit vatn

Mærelagji ligg'e allstǿtt i innfallsósæ, i gåttebekkjæ.

check innikvinn
close innisètveir

uver som er så kraftig at det er best å vere inne (vanskeleg å drive med arbeid eller aktivitetar utandørs)

check innistòge (V)

kvinne frå Innistog (Homme, Dale, Viki osv)

Eg kjenner a innistòge som búr i Býn.

check innistògji (V)

mann frå Innistog (Homme, Dale, Viki osv)

Mi fýgdest mæ innistògan 'å støyli. Mi mǿtte innistògó 'å vègjæ.

check innstig

stutt ærend innom i eit hus

'An va' jamt på innstig sjå 'ó Taddeiv.

check innvedde

1. mann eller kvinne som held seg helst heime (sjeldan ut blant folk, kan vere folkesky)
2. mann som ikkje duger til arbeid ute
Somme seier "innivedde".
Sjå også innvedden.

1. Innveddun få 'kji opplive mykji.
2. Den inniveddâ kunn' mi inkji hav' mæ åkkå på tòkedugnâ'en!

close innveddingji

mann som mest berre held seg heime
Somme seier "inniveddingji".

check innvòlan

Innvollane; bruka berre i fleirtal.

Førr'e så brúka da mesteparten av innvòló ti' mat'e, det va' líti da kasta.

check ís'e

is

'An måtte hogge gjænom fleire ísi då 'an vill' hente vatn i tjynninn.

check ísflong

isflak

Ísflongjí drív'e att å fram for veir å vind'e.

check ísfǿri

1. is som er farande på over vatn
2. islagd veg

1. Botnaran vår' jamt avhengige av ísfǿri vetretíd.
2. Det æ 'kji jamt 'er æ ísfǿri i dag si' da brøyte så godt.

check ísjokli

istapp

Det æ jamt a teikn på fillen isolasjón'e fysst det heng'e mykji ísjokla útive droprennó.

close íssarr'e

tunn issørpe på vatn

close ísskrån

isbelte langs land i bekk / rennande vatn, men der det er ope vatn midt i bekken (men der isen ikkje har lagt seg over heile bekken); bruka berre i eintal

sjå også skråne

check ístig

1. trappesteg (det ein stig på i ei trapp)
2. stigbøyle på vogn eller sal

1. D'æ greitt mæ breie ístig i a stétt.
2. Skjýsskjerrâ æ så håg å kåm' oppí at der æ a ístig 'å kvære lénæ.

close ísvekkje
image

1. reiskap til å hogge hol når ein vil fiske på isen
2. dei framståande "greinene" på reinsdyrhorna

close ivebreisle

rugge, tjeld; noko ein breier over seg i senga

close ivefadd

overfall

check ivefærd

stuttvarig sjukdom, omgangssjuke
Sjå også kríkje.

'Er gjeng'e så vónd a ivefærd i bygdinn.
close ivelæti

ytre om at noko er fælt (frå ein som "læt ive seg")

check Ivenat

Særnamn for Hovet, Haugen og Bjørgum

Det hèv' tåna mei' Ivenat 'ell på Rysstad.

check iveró

Plass i elvekanten der det var fast stasjonert båt til å ro folk, dyr og varer over elva (bruka i tida før det var utbygt med bruer til dei ulike grendelag)
Sjå også stó.

Der va' iveró fleire stâ'a né'ette dalæ.

check ivesèt

"puslearbeid" som er arbeidssamt og tek svært lang tid; bruka berre i eintal

Det æ a ivesèt mæ dessa fíne útskúræ. Det æ a ivesèt å saume løyesaumen i a blåkupte ell' a bukselòk.

check iveskòt

overskot

Iveskòti ette bygdekveldi gjekk ti' å kaupe nýe leikeapparat i skúlâ.

close ivestein'e

øvre steinen i ei kvern

close ivetak

tak rundt skuldrene på motstandaren (ord i samband med ryggtak)

close ivetrú

overtru

check Ívår

Ivar

Ívår hèv' kaupt si ný'e bíl'e.