hèr / 'er

her

Hèr æ godt å vère. 'Er æ godt å vère, men eg reisar nå líkevæl.

Type
Stadadverb
Positiv
hèr / 'er
Ordklasse
Adverb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (10.04.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (10.11.2007)
Id fra gammalt system:
5074