kunne

kunne

Ha' mi kunna reist førr'e? Eg ha' sillt kunna visst det. Ha' du kunna kåme i hug å kaupe mi a dås mæ prjónu?

Infinitiv
kunne
Presens eintal
kan
Presens fleirtal
kunne
Preteritum eintal
kunna
Preteritum fleirtal
kunna
Perfektum eintal
kunna
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (19.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
2835