ikkji

ilke, fotkvelv (midt under foten)

Eg hèv' så vondt i ikkâ, eg trodde n'i an spíker.

Ubunden form eintal
ikkji
Bunden form eintal
ikkjen
Dativ eintal
ikkâ
Ubunden form fleirtal
ikka
Bunden form fleirtal
ikkan
Dativ fleirtal
ikkó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (20.11.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (03.06.2015)
Id fra gammalt system:
3512