Ordliste

Tal ord 16 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check antel / antelis

anten
"Antelis" vert oftast nytta når det er fyrste ord i setninga. "Antel" vert nytta når ordet er inne i setninga.
Sjå også anter.

Antelis kjæm'e du i morgó hellis lýt det barre vère. 'An kåm antel det va' virkt ell' heilagt.

check anter

anten
Sjå også antel.

Mi vi' 'kji anter gange 'ell løype på skjí.

check bå' / bådi

både

'An tikjest vi' have bå' i pòsi å sekk'e.

check disom / desom / dísom

dersom
Sjå også visst, sjå / sétt nå, itt og fysst.

Disom dú vi' hjelpe , så ska' èg hjelpe .

check ell'

eller
Sjå også 'ell.

Antel det rigner ell' skjín'e, lýt an kave for fǿunn.

check 'ell

enn, hell
Sjå også ell'.

An liver 'kji lenge' 'ell an ska'. Èlí æ gamlare 'ell æ Gunne.

check fordè

1. likevel
2. fordi, på grunn av

1. Såvi va' gorrvåk'e, men Gýrí líka 'an fordè.
2. Eg la meg fordè eg va' tròta.

check fysst

når
Sjå også itt, dissom, visst og sjå / sétt nå.

Fysst mi hav' gjårt leksun, kunn' mi út å have det gama. Fysst røysekatten sýner seg, kæm'e det úveir.

check førr'ell / fyrr'ell

før enn, tidlegare enn
Somme seier "forr'ell".

Førr'ell eg ska' ète lýt eg sjóe mi nåkå kaffé.

check itt

når
Sjå også fysst, dissom, visst og sjå / sétt nå.

Eg kjæm'e itt eg hèv tí'. Itt 'an alli vi', kan an 'kji trúg' 'an.

check mæ'

medan

Tårål kåm mæ' mi såte å åte.

check mæ'dí

med di, fordi, sidan

'An kjøyre fórt mæ'dí 'an laut røkkje mǿti.

check otta

utan

'U va' der otta at 'an visste det. Eg gjèr' det 'kji otta du æ einig.

check si'

sidan, på grunn av at
Sjå også adverbet si og preposisjonen si.

Si' dú vi', så vi' èg au.

check visst

dersom, i fall
Sjå også dissom, sjå / sett nå, itt og fysst.

Visst èg vare leid'e, då reiser eg barre!

check å

og
Sjå også au.

Mi have bå' hund'e å katt'e. Sò mange dage å år hav' runni, ti' reikne adde mi hav' 'kji stundi. (stevline)