mæ'

medan, mens

Tårål kåm mæ' mi såte å åte.

Konjunksjon
mæ'
Ordklasse
Konjunksjon
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (12.03.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (01.10.2005)
Id fra gammalt system:
4839