Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på U: 27 | Totalt: 2769 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check 'U gjeng'e ti'....

uttrykk bruka om at klokka har passert ein heil time (dømet under tyder at klokka har passert 10)

Nò gjeng'e 'u ti' ellev.

check úkjúrs ting

dyr eller person som gjer mykje skade

Gullrós va' gó' ti' mókke, men a úkjúrs ting ti' springe gjærí.

check úlík'e si

bruka om å forandre utsjånad eller veremåte

Mæ åró varte 'u helst'e úlík si.

check úlíleg mæ (H)

erte, mobbe
Sjå også úlíleg

Pål va' så úlíleg mæ æ Sigríd.

check ulke út

skitne til

Eg ulka út klæin mí då eg tók út tadden i dag.

check úmake seg

vere i aktivitet

'An fær úmake seg fysst an spring'e ette sauó i heiinn. D'æ godt å úmake seg itt an hèv' sète lengji.

check unde' dí

"ikkje rart"

Det va' 'kji unde' dí at Bóâ våla, 'an klemde fingjen sin.

check unde skúten

tilbygg til løa

'An sette høyrívâ unde skúten si' det sille kåme regn.

check unders verk

svært flott

"Å dú unders verk!" sa Gýró då 'u såg den véni stólen som Òlâv ha' snikkéra, skòre út å måla.

check undstí

underst i

Dei plankun eg hèv' brúk fyri nò, liggje undstí.

check úre néd

leggje stein over eitkvart i ei steinur (helst kjøt eller fisk)

Mikkjål úra néd kjø̀ti ti' néste dag'e.

check usse seg

floke seg (bruka om tråd eller snøre)

Det tèk'e tíd å rétte fysst tunne træa hav' ussa seg.

check usse ti'

rote til

Eg ha' kobla opp det nýe stérióanleggji så greitt, men Knút kåm å ussa ti' alt eg ha' gjårt.

check usse út

1. hefte
2. streke over (td noko ein har skrive eller teikna)
Sjå også usse

1. Borgjill ussa út æ Jórånd så 'u laut vente ti' néste dag'e mæ bakingjinn.
2. Åslaug ussa út teikningjí sí.

check út i stògun

1. på besøk til kvarandre om dagane (uttrykk berre bruka om kvinner)
2. i den andre stoga (der ein ikkje budde til vanleg)

1. D'æ 'kji så tídt nò leng'e at kvendí æ út i stògun om dagan.
2. Sjalefókkjí åkkå ljóte liggje út i stògunn.

check út 'å teigjen

på slåtteteigen, på slåtteteigen på heia (heieslåtte)

Eg va' út'å teigjæ då eg høyre om den fæle úlykkâ. Sku mi have mæ åkkå nyste út 'å teigjen i dag?

check úti avrommó

på ein "uframkomeleg" plass, avsides

Tarjei hoggje vé'e langt úti avrommó.

check úti fúru

"utanom det vanlege"

Det va' nåkå úti fúru di feit Angjær va'.

check úti fyri

ute for (vere utsett for noko leitt)

Ja, alt 'an kan var' úti fyri...

check úti gusten

til inga nytte
Sjå også gust'e.

Å røykje æ å kaste pæningan úti gusten.

check úti stògó

hjå ein eller annan granne

Æ fai din heimi, ell' æ 'an úti stògó?

check úti tenna

manglar tenner

Gunnår ha' slègjest, å kåm heim'tt'e mæ úti tenna.

check utmanndreien

bruka om jenter frå lengre ut i dalen som svinga seg på ein viss måte

Det æ sjella fókk tale om útmanndreien nò for tí'inn, for stakka var' líti bruka.

check útó'

ut av (ut or)

Troskjen hoppa útó' byttunn 'ass lisle-Jón.

check útó' imnó'

usannsynleg, urimeleg, utanfor samanheng, mislykka, under all kritikk, meiningslaust

Det va' plent útó' imnó det 'an øyelâ økseskapti. Detti du fortèl'e nò æ plent útó' imnó, så eg veit alli ko eg ska' trú! 

check útstukkjen av

"ætta frå"

Bjørgúv Uppstad va' útstukkjen av fókkeslagjæ frå Kvòsåk i Valle.

check út'tt'ó

ut att av (ut att or)

Músí kåm út'tt'ó kvílebòsæ.