Ordliste

Søketips

Dialektord i søkjefeltet

Når ein skriv inn eit dialektord i søkjefeltet i ordlista, kan det vere ei utfordring å vite korleis ordet er stava. Det kan difor vere lurt å berre skrive inn dei fyrste eller siste bokstavane i ordet. Leitar ein etter ordet «lømendi», kan ein til dømes skrive «løme» eller «mend» i søkjefeltet. Dei fyrste eller siste bokstavane i ordet treng ikkje vere med når ein søkjer. Dersom ein er i tvil om bokstavar midt inne i ordet ein søkjer etter, kan ein bruke teiknet «%». Til dømes «l%men%i». Då skal ordet «lømendi» kome fram.

Nynorskord heiter på vallemål

Dersom ein ynskjer å finne ut kva eit nynorskord heiter på vallemål, så kan ein også oftast finne dette. Du kan velje «forklåring» under «søk etter ord», lengst til venstre under søkjefeltet. Så kan du skrive inn «lemen» i søkjefeltet. Då skal «lømendi» kome fram blant orda som er opplista.

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på U: 9 | Totalt: 2438 | nullstill
Forklåring Døme
check ulke út

skitne til

Eg ulka út klæin mí då eg tók út tadden i dag.

check unde' dí

"ikkje rart"

Det va' 'kji unde' dí at Bóâ våla, 'an klemde fingjen sin.

check unde skúten

tilbygg til løa

'An sette høyrívâ unde skúten si' det sille kåme regn.

check unders verk

svært flott

"Å dú unders verk!" sa Gýró då 'u såg den véni stólen som Òlâv ha' snikkéra, skòre út å måla.

check undstí

underst i

Dei plankun eg hèv' brúk fyri nò, liggje undstí.

check usse seg

floke seg (bruka om tråd eller snøre)

Det tèk'e tíd å rétte fysst tunne træa hav' ussa seg.

check usse ti'

rote til

Eg ha' kobla opp det nýe stérióanleggji så greitt, men Knút kåm å ussa ti' alt eg ha' gjårt.

check usse út

1. hefte
2. streke over (td noko ein har skrive eller teikna)
Sjå også usse

1. Borgjill ussa út æ Jórånd så 'u laut vente ti' néste dag'e mæ bakingjinn.
2. Åslaug ussa út teikningjí sí.

check utmanndreien

bruka om jenter frå lengre ut i dalen som svinga seg på ein viss måte

Det æ sjella fókk tale om útmanndreien nò for tí'inn, for stakka var' líti bruka.