stússeleg (V)

inneslutta og lite føre seg
Sjå også stússelèg'e (V), adverbet stússeleg (H) og dauvlegt (V).

'An tala stússeleg, så 'an verka nòkå stutt'e.

Positiv
stússeleg
Komparativ
stússelègare
Superlativ
stússelègaste
Registrerings­grunn
Annleis bruk / tyding
Ordklasse
Adverb
Vallemål / Hylestadmål
Vallemål pga. bøying
Emne
Anna
Innlese av
Knut K. Homme (2011)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Merk: Når adverbet kjem som siste ord i ei setning, vert endinga -legt

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (20.11.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (12.05.2010)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (12.05.2010)
Id fra gammalt system:
3503