stússeleg (H)

inneslutta og lite føre seg
Sjå også adjektivet stússelèg'e (H), adverbet stússeleg (V) og dauvlegt (H).

'An tala stússeleg, så 'an verka nòkå stutt'e.

Positiv
stússeleg
Komparativ
stússelegare
Superlativ
stússelegaste
Registrerings­grunn
Annleis bruk / tyding
Ordklasse
Adverb
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål pga. bøying
Emne
Personlege eigenskapar
Innlese av
Sigurd Brokke (2010)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Merk: Når adverbet kjem som siste ord i ei setning, vert endinga -legt

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Olav J. Rysstad
Registrert av:
Svein Jore (11.02.2005)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (12.05.2010)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (12.05.2010)
Id fra gammalt system:
4547