helle

Reiskap til å feste på framføtene på hesten slik at han berre får take svært stutte steg. Hesten vert dermed sterkt hemma i å take seg fram. Dette vart mykje bruka på støylen, slik at hesten kunne gå laus og beite, men var ikkje i stand til å take ut, t.d. reise heim.
I eldre tid vart hella laga av tre, men i seinare tid vart ho laga av jern.
Somme seier "hestehelle".
Sjå også hellestokk'e.

Hellu av jinn vår' nòkå tunge å kunna make hesten oppå hóvó.

Ubunden form eintal
helle
Bunden form eintal
hellâ
Dativ eintal
hellunn
Ubunden form fleirtal
hellu
Bunden form fleirtal
hellun
Dativ fleirtal
hellò
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Reiskap
Innlese av
Knut K. Homme (2006)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (10.10.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (14.09.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (02.09.2015)
Id fra gammalt system:
2381
Intern kommentar:
IVH: Også bruka på kyr på støylæ og heime i bås for at dei skulle stå roleg under mjølking.
Hellu
Hellu Jinnhelle ti' vístri å hellestokk'e ti' hǿgri. photo_camera Svein Jore (22.03.2005)
Intern kommentar:
Helle
Helle photo_camera Sigurd Brokke (19.09.2014)
Intern kommentar: Fotografert i Nordi-Brokke hjå Sigurd Brokke.