tréungsbrett'e

3 søkk i hatten. Alle i Trèungjen hadde denne bretten i hatten.

Ubunden form eintal
tréungsbrett'e
Bunden form eintal
tréungsbretten
Dativ eintal
tréungsbrettæ
Ubunden form fleirtal
tréungsbretti
Bunden form fleirtal
tréungsbrettin
Dativ fleirtal
tréungsbrettó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Inkjekjønn
Emne
Klede og sko
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (17.02.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (17.02.2005)
Id fra gammalt system:
4595