drysje

1. drysje
2. "drysje og røe" (skryte / overdrive)
3. vil vere storkar og brukar td mykje pengar
4. bruka i uttrykket å drysje greileik'e

1. disom jóletréi inkji vare vatna, så drys'e det.
2. 'An sat å druste så det va' plent úlílegt å høyre.
3. 'An druste å handla så fælt.

Infinitiv
drysje
Presens eintal
drys'e
Presens fleirtal
drysje
Preteritum eintal
druste
Preteritum fleirtal
druste
Perfektum eintal
drust
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Personlege eigenskapar , Anna
Innlese av
Sigurd Brokke (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (27.07.2004)
Korrekturlese av:
Svein Jore (15.11.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (26.08.2016)
Id fra gammalt system:
603
Lauv
Lauv Om hausti drys'e det ospelauv i adde slags liti. photo_camera Sigurd Brokke (26.09.2012)
Intern kommentar: