Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på J: 13 | Totalt: 2095 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check jalke

kastrere ein hest
Sjå også jalk'e.

Dýrlækjen jalkar grahestan.
check jalme

ljome

Mi jalma å hauka då mi våre på støylæ. Det jalmar itt an rópar ell' húvar inn i a tóm blekktunne ell' a stórt, tómt róm mæ blanke veggji.

check jare

gravleggje

Gófa varte jara 'å nórdlénæ 'å kjørkjunn.

check jaste

1. å gjære (helst bruka om saup)
Sjå også gauv
2. bruka i uttrykket jaste seg opp.

1. Saupi vare súrare fysst det hèv' gjasta seg.

check jaste seg

verte tykk på toppen (bruka om skumma mjølk som stod utetter sommaren; eit ostestoff la seg på overflata, og ein laut røre i mjølka kvar dag så ho ikkje skilde seg. Jasten låg på toppen, blengjen låg under)

Mjåkkjí jastar seg itt 'u stend'e nòkå lengji.

check jée seg

late over seg, gjeve uttrykk for at ein er overraska / forstøkt
Sjå også jése seg

Signe jéa seg så ko' stautte mi våre.

check jeire

lage kant på vev

Du lýt sjå å jeire vént detta typlebandi!

check jerme

rope høgt

Gýró jerma å húva.

check jinne

setje smak (eller helst usmak) av jern i gryte eller kasserolle

Grýtâ hèv' jinna, så det hèv vorte úsmòk 'å vatnæ.

check jòkelaupe

fryse til ei ishinne på marka eller anna (om regn eller fuktig luft; bruka berre i eintal)
Sjå også jòkelaupa.

Det jòkelaupa i gjerkveld, så det va' farleg kjøyre.

check jókle

tyggje forsiktig og seint td fordi ein har dårlege tenner

Svålaug jókla å åt lengji førr'ell 'u va' færig. Hèv' an få tenna etti i munnæ, lýt an jókle lengji førr'ell an kan svægje.

check juge

fare fort av stad

Kristí juga avgari for å røkkje bussen.

check jukte

1. farte, vere jamt på farten
2. fare fort

1. Bjúg va' så fæl'e ti' jukt'e, 'an kunna alli steivne heimi.
2. Borgjill jukta av gari.