jalme

ljome

Infinitiv
jalme
Presens eintal
jalmar
Presens fleirtal
jalme
Preteritum eintal
jalma
Preteritum fleirtal
jalma
Perfektum eintal
jalma
Imperativ eintal
jalm!
Imperativ fleirtal
jalmi!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (18.10.2004)
Oppdatert av:
Knut K. Homme (25.12.2018)
Id fra gammalt system:
2790
Intern kommentar:
KKH: Det jalmar itt an rópar ell' húvar inn i a tóm blekktunne ell' a stórt, tómt róm mæ blanke veggji. Sjå au: Kvelje, svòre.