jukte

1. farte, vere jamt på farten
2. fare fort

2. 'An jukta av gari.

Infinitiv
jukte
Presens eintal
juktar
Presens fleirtal
jukte
Preteritum eintal
jukta
Preteritum fleirtal
jukta
Perfektum eintal
jukta
Imperativ eintal
jukt!
Imperativ fleirtal
jukti!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Kjelde (fritekst):
Ingebjørg Vegestog Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (20.06.2014)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
12173