Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Ø
 22. Å
 23. *
Tal ord på I: 23 | Totalt: 624 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check í

i
Sjå også preposisjonen i.

'An hèv' lange lommu, men der æ líti í.

check i fjór (H)

i fjor
Sjå også i fjår (V).

I fjór va' 'er jamt kaldt.

check i fjår (V)

i fjor
Sjå også i fjór (H).

I fjår va' 'er an fæl'e snjóvetr'e.

close iddi

ille
Sjå også adjektivet iddi, vóndt, vestne og vónde.

check illsklèg'e (V)

ser vondt ut (td eit betent sår)

Kaunen på hondinn såg illsklèg'e út, så Anne laut ti' doktaræ.

check ímíse

1. skiftevis
2. varierande, "opp og ned"

1. Det blés frå ímíse kanta. Èg kan spíkre mæ ímíse hondó. "Èg gjeng'e mæ ímíse fótó fyri" (skjemtande tale).
2. Det æ så ímíse mæ dei pennó, eg hèv' ein som litarfilli.

check ímist

skiftevis, ulikt

D'æ så ímíst mæ fókk, sòme vi' hav' det sò, å aire vi' hav' det sò.

check inkji / 'kji

ikkje
"Inkji" vert oftast bruka når ein vil understreke meininga si. "'Kji" er trykklett og er ei avstytting av "inkji".

'Er æ inkji úti vèrandi, i desse kjylæ! 'Er æ 'kji úti vèrandi, i desse kjylæ! Inkji kåm om sundagjen, for då æ eg 'kji heimi. Det som inkji kan lækjast lýt haldast út.

check innabei's

på innsida av beina

Fysst an æ fæl'e ti' kanne njó, kan an slíte buksun innabei's.

check innafyri

innanfor (td hus, grense eller gjeldande regelverk)

"Eg meine eg æ innafyri fysst eg legg'e fram denné tioríen", sa forskaren.

check innahýsis

innomhus

Det æ best'e å halde seg innahýsis itt veiri æ for fælt. Mi kunne 'kji have sossavóri innahysis!

check innâti

innanfrå

'An bòra innâti då 'an sille leggje vassrøyra inn i fjósi.

check innetti

innetter

'An ha' a rart gongelag, mæ fótó innetti.

close inní / inni

inn i, inne

check inn'tt'e

inn att

'U reiste inn'tt'e mæ postæ å ville fysst'e lèse âvísâ. Det æ alli så vént som fysst det véne vender inn'tt'e.

check inn'ttí

inn att i

Hèv du vòr' inn'ttí?

check inn'ttom

inn att

Eg kjæm'e inn'ttom å hentar deg klokka sjau i kveld.

check inn'å

innpå
Sjå også preposisjonen inn'å.

Eg kjøyre traktóren inn'å trandan. Det gjekk inn'å meg då eg høyre at Gófa ha' døytt.

check ive

over
NB! Komparativ og superlativforma er adjektiv, ikkje adverb.

Han ligg'e ive mé, i køyesengjinn. Han ligg'e i dei evri kvílunn.

check ivegongs

uvanleg (positivt); vert ikkje gradbøygt
Sjå også adjektivet ivegongs.

Yngjebjør æ ivegongs gó' ti' å saume.

check ivelags / ivelagji

uvanleg bra / dårleg

'U va' ivelags gó ti' breie. Tvíbandsvettin våre ivelagji vént spita.

close ivestai

overstått

check ivi

over
Sjå også ive.

"Kjæm'e du ivi?", rópa Gunnår ive åne.