iddi

ille
Sjå også vóndt, vestne, vónde og adverbet iddi.

Hankjønn
iddi
Hokjønn
iddi
Inkjekjønn
iddi
Fleirtal
iddi
Komparativ
verre
Superlativ
vesste
Bunden
 
Hankjønn
iddi
Ho/inkjekjønn / feirtal
iddi
Superlativ hankjønn
vessti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (28.11.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (28.11.2004)
Id fra gammalt system:
3659