Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Å
 22. *
Tal ord på B: 12 | Totalt: 611 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check bakklengjis

baklengs

'An raut bakklengjis útive múren; 'an va' søkkfudd'e.

check bangli

på skakke, ugreitt, vanskeleg å lage, "går opp og ned"

Det hèv' gjengje så bangli i dag.

check barre

berre

Der fýgde barre mæ sommårsdekk ti' bílæ eg kaupti.

close bauti

vanskeleg / strevsamt / tungt å take seg fram på grunn av djupt / laust snøføre, vert ikkje gradbøygt
Sjå også bauten og baute.

close bèrandi

"mogeleg å bere" (over ei viss avstand; pga form og tyngd)

check bèrhendis (V)

berrhendt
Sjå også berrhendis (H)

Eg gróv bèrhendis néd i ískaldt vatn å fekk frost í meg. 'An kasta bort vettó sí å laut gange bèrhendis i kjylæ.

close berrhendis (H)

berrhendt
Sjå også bèrhendis (V)

check bert

einast, berre

"Eg kjenner bert úfré'e í mi nò", sa Såvi.

check blengsett

når kabrettâ har skilt seg (gjeld "kabrette" og surmjølk)

Fysst den súre mjåkkjí hèv' blengsett seg, lýt an fløyte blengjen av, så mjåkkjí vare drikkandi.

check buldri

bråkete

Der va' tidt så buldri, mæ mykji húving å håg'e musikk'e.

check busmi

ord bruka om å ikkje få med seg alt (noko ligg att)

Det va' busmi gjårt, detta fjósstelli ditt!

check býens

byaktig

Det va' býens å krulle seg førr' i tí'inn.