bauti

vanskeleg / strevsamt / tungt å take seg fram på grunn av djupt / laust snøføre, vert ikkje gradbøygt
Sjå også bauten og baute.

Positiv
bauti
Ordklasse
Adverb
Emne
Ver og føre
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (06.01.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (06.01.2005)
Id fra gammalt system:
4278