fløyte av

take vekk noko (det) som flyt på ei væske, med skei el. l.
Sjå også fløyte.

Uttrykk
fløyte av
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (06.01.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (06.01.2005)
Id fra gammalt system:
4254