tuskeleg (H)

1. sjukeleg, veik, ser dårleg ut
2. lite
Sjå også tuskelèg'e (V), adverbet tuskeleg (H) og tuskjen.

1. Lambi æ så líti å tuskeleg at det dauar vel. Eg hèv' tótt 'an hèv' vòr' så tuskeleg lengji. Det æ tuskeleg å sjå fysst húsi stande tóme.
2. Det va' enn tuskeleg hund'e.

Hankjønn
tuskeleg
Hokjønn
tuskeleg
Inkjekjønn
tuskeleg
Fleirtal
tuskeleg
Komparativ
tuskelegare
Superlativ
tuskelegaste
Bunden
 
Hankjønn
tuskeleg
Ho/inkjekjønn / feirtal
tuskeleg
Komparativ hankjønn
tuskelegari
Superlativ hankjønn
tuskelegasti
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål pga. bøying
Emne
Personlege eigenskapar
Innlese av
Sigurd Brokke (2006)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn
Merk: Oftast heiter hankjønnsartikkelen enn i Hylestad og an i Valle.

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (05.09.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (19.09.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (09.04.2010)
Id fra gammalt system:
877
Dialekt døme (for lydfil)
dialect_B