hin

hin, den andre

Klasse
Peikande pronomen
Pronomen
hin
Hokjønn
Inkjekjønn
hitt
Dativ, eintal, trykklett
Fleirtal
Ordklasse
Pronomen
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (15.09.2005)
Oppdatert av:
Jon Kjelleberg (09.03.2017)
Id fra gammalt system:
5303
Intern kommentar:
BKR: I jår hinn dajen. I morgo hinn dajen. Um ein som inkje vil lyda råd og rettleiding, men gjer som han finn for godt og segjer det fritt og uvyrde: Han gav hinn og den og jåre som hann sjave ville. Hinn bruker me elles berre i nomenativ og akkustativ eintal hankjyn. I dativ eintal og i alle kasus fleirtal bruker me hi. Hin og hine hev me inkje.