snaukeleg (H)

snautt, lite av, tomt, fatigsleg, småleg spesielt når det gjeld mat
Sjå også adjektivet snaukeleg (H) og adverbet snaukeleg (V).

Positiv
snaukeleg
Komparativ
snaukelegare
Superlativ
snaukelegaste
Ordklasse
Adverb
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål pga. bøying
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Merk: Når adverbet kjem som siste ord i ei setning, vert endinga -legt

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (20.03.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (09.04.2010)
Id fra gammalt system:
4924